Какво е интернет-анализ

Интернет-анализът е частния случай на анализа, по-точно това е процесът и методиката на анализа в контекста на задачите на разбирането на интеренет аудиторията, нейните нужди и източници. Какво е анализът изобщо можете да гледате в предишните серии.

Интернет-анализът придружава интернет продукт (сайт, сервис) на различните етапи на неговия цикъл на живот, това означава, че той е незаменимата част на процеса за създаването и развиването на интернет продукт.

Етапи на развиването на интернет продукт Примери на интернет-анализ
Създаване на бизнес-план Анализа за целева аудитория (ЦА), на конкурентно окръжение и така нататък
Проектиране Определението на нуждите на ЦА, моделирането на взаимодействие и така нататък
Промоция Анализа за източниците на аудитория
Развиване, подобряване Анализа за потреблението на продукта

Какво е интернет-анализ:

  • Определението на цели
  • Количествените и качествените изследвания, предполагащите предобиването на новата информация за характеристиката на интернет-аудитория
  • Създаването и проверката на гипотези

Видове на дейност, свързани с интернет-анализ, обаче които изолирано не са това:

  • Мониторинг
  • Събиране на данни
  • Създаване на отчети
  • Препоръки според результатите на анализа